page view image

Ave Generosa: Konsert med Sølvguttene og Det norske damekor

Arrangementsinformasjon
event image

Ave Generosa. Sølvguttene samarbeider i denne konserten med Det Norske Damekor om å framføre musikk for like stemmer. Et gjennomgående tema er forholdet mellom mor og barn, og mors-skikkelsen som her trer fram som Den hellige Maria, komponisten og foregangskvinnen Hildegard von Bingen, eller moren som synger for sitt sovende barn.

damekoret sølvguttene